Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 154

31 Temmuz 2019

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ


31.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30848 R.G. Tarihi: 31.7.2019 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇ ...
31 Temmuz 2019

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 27.7.2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30848 R.G. Tarihi: 31.7.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – ...
31 Temmuz 2019

Terapötik Aferez Merkezleri ve Üniteleri Hakkında Yönetmelik


31.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; terapötik aferez uygulamalarının yapılacağı merkezlerin ve ünitelerin açılmalarına, faaliyetlerine, fiziki, personel ve hizmet alt yapı standartları ile denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30848 R.G. Tarihi: 31.7.2019 Sağlık Bakanlığından: TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ VE ÜNİTELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Daya ...
30 Temmuz 2019

Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


30.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığı memurlarının yurtdışına sürekli görevle atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30847 R.G. Tarihi: 30.7.2019 Dışişleri Bakanlığından: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YURTDIŞINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKIND ...
30 Temmuz 2019

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


30.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 17/3/2016 tarihli ve 29656 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30847 R.G. Tarihi: 30.7.2019 İçişleri Bakanlığından: YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
30 Temmuz 2019

Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


30.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30847 R.G. Tarihi: 30.7.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: DENİZCİLİK KOORDİNASYON KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
30 Temmuz 2019

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik


30.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30847 R.G. Tarihi: 30.7.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ...
30 Temmuz 2019

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


30.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 15.6.2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30847 R.G. Tarihi: 30.7.2019 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLAR İLE PLATFORM VE ALTYAPI İŞLETMECİLERİNİN UYMALARI GEREKEN İDARİ V ...
30 Temmuz 2019

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


30.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 15.6.2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30847 R.G. Tarihi: 30.7.2019 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETM ...
30 Temmuz 2019

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


30.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 15.6.2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30847 R.G. Tarihi: 30.7.2019 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİ ...