Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 125

29 Şubat 2020

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 13/12/2019 Tarihli ve E: 2019/6, K: 2019/7 Sayılı Kararı


29.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 13/12/2019 Tarihli ve E: 2019/6, K: 2019/7 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31054 R.G. Tarihi: 29.2.2020 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURUL KARARI Esas No:2019/6 Karar No:2019/7 Karar Tarih ...
29 Şubat 2020

Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 11/1/2007 tarihli ve 26400 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31054 R.G. Tarihi: 29.2.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ DAMGA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
29 Şubat 2020

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/6)


29.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31054 R.G. Tarihi: 29.2.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ ...
29 Şubat 2020

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178)


29.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 2178 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31054 R.G. Tarihi: 29.2.2020 Karar Sayısı: 2178 Karar Tarihi: 28.2.2020 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ek ...
29 Şubat 2020

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/5)


29.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31054 R.G. Tarihi: 29.2.2020 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SA ...
29 Şubat 2020

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2180)


29.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 2/5/2019 tarihli ve 1025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31054 R.G. Tarihi: 29.2.2020 Karar Sayısı: 2180 Karar Tarihi: 28.2.2020 Ekli "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme ...
29 Şubat 2020

Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 10 ve 19. Md.lerinin Tadiline Dair Genel Kurul Kararı


29.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 10 ve 19'uncu Maddelerinin Tadiline Dair 211 sayılı Genel Kurul Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31054 R.G. Tarihi: 29.2.2020 KURUL KARARI Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: BASINDA FİKREN VEYA BEDENEN ÇALIŞANLARA VERİLECEK BORÇ PARA VE YAP ...
29 Şubat 2020

24/1/2020 Tarihinde Meydana Gelen Elazığ İli, Sivrice İlçesi Merkezli Deprem Afeti Nedeniyle Bazı Yerlerde Görev Yapan Personele Tazminat ve Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine Hk. (Karar Sayısı:2179)


29.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de 24/1/2020 Tarihinde Meydana Gelen Elazığ İli, Sivrice İlçesi Merkezli Deprem Afeti Nedeniyle Bazı Yerlerde Görev Yapan Personele Tazminat ve Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin 2179 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31054 R.G. Tarihi: 29.2.2020 Karar Sayısı: 2179 Karar Tarihi: 28.2.2020 24/1/2020 tarihinde meydana gelen Elazığ İli, Sivrice İlçesi merkezli deprem afeti nedeni ...
28 Şubat 2020

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/124T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı ...
28 Şubat 2020

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31053 R.G. Tarihi: 28.2.2020 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE D ...