MEVBANK Gümrük

Gümrük konusundaki en zengin ve en güncel mevzuatı MEVBANK'tan takip edin.

MEVBANK Gümrük içeriği aşağıdaki serileri kapsar:

1.Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
2.Gümrük Giriş Tarife Cetveli
3.Gümrük Anlaşmaları
4.Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı
5.Serbest Bölgeler Mevzuatı
6.Avrupa Birliği Mevzuatı
7.Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı