Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Güncel mevzuat yorumlarıyla LEBİB YALKIN Mevzuat Dergisi’nin tüm arşivi MEVBANK’ta!

20 yıldan beri aylık olarak yayımlanan dergimiz, Vergi- Muhasebe, İş Hukuku- Sosyal Güvenlik, Ticaret- Finans, Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı konularında Maliye Bakanlığı denetim elemanları, 3568 saylı Yasaya göre ruhsat sahibi meslek mensupları, akademisyenler, bürokratlar, hukukçular, gümrük ve dış ticaret uzmanları tarafından hazırlanmış makaleler ile güncel konuları aydınlatmakta, uygulamalarda çıkan problemlere çözüm sunmakta ve farklı görüşlere yer vermektedir.

Dergimizi elektronik ortamda takip eden MEVBANK abonelerimiz, 1998 senesinden bugüne yayınlanmış tüm Makale Arşivine ulaşabilmektedir.

Dergimizde ayrıca abonelerimizden gelen soruların uzmanlarımız tarafından cevaplandığı Sorular ve Yanıtlar bölümü, Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler, Bilirkişi Raporları, Resmi Gazete Özeti,' ile uygulamacıların sıkça kullandıkları 'Vergi, iş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Önemli Bilgiler'  bölümleri de okuyucunun bilgisine sunulmaktadır.