İmalat Sanayi Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

• İmalat Sanayi ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğler, 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ve Mevzuatı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mevzuatı, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu ve Mevzuatı
•  4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun ve ilgili Mevzuat
•  132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  Kuruluş Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunlar, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, Türk Akreditasyon Kurumu Hakkında Mevzuat
•  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu ve ilgili mevzuat
• Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Mevzuat, “CE” Uygunluk İşareti Hakkında Yönetmelik, Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ve Tebliğler
•  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Mevzuat, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Mevzuat, KOSGEB Destekleri Yönetmeliği, KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ, Kozmetik Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri, Tüketicinin Korunması Hakkında Mevzuat, Garanti Belgesi Uygulama Esasları Hakkında, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikler ve diğer ilgili yönetmelikler

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü