Kurumlar Vergisi Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe, bu Kanunda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanun ve kararnameler ile bu Kanunun yürürlükten kaldırılan eski hükümleri ve halen yürürlükte olan Kurumlar Vergisi Kanunu genel tebliğleri
• Motorlu Taşıtlar, Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili diğer Kanunlar, Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar listesi, kurumlar vergisi ile ilgili stopaj ve değişiklik kararnameleri, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler ve örnek Danıştay Kararları ile Genelge, Özelge ve Kurumlar Vergisi Sirkülerleri

Bu yayınımıza abone olanların “Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar” ile “Vergi Anlaşmaları” yayınlarımızı da takip etmelerinin  yararlı olacağı görüşündeyiz.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü