Vergi Usul Mevzuatı

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ve ilgili mevzuatı, danıştay kararlarını ve makaleleri en güncel şekilde Lebib Yalkın'dan takip edin.
Bu yayınımızda yer alan konular:


•  213 sayılı Vergi Usul Kanunu, bu Kanunda değişiklikler yapılmasına dair bazı kanun ve kararnameler, ayrıca 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
• Vergi Usul Kanunu ( VUK)ile ilgili mevzuat, Uzlaşma Yönetmeliği Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği gibi yönetmelik ve tebliğler
• Vergi Kimlik Numarası ile ilgili kanun ve tebliğler
• Tek düzen hesap planı uygulamasına ilişkin muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri ile Vergi Usul Kanunu’nun halen yürürlükteki genel tebliğleri

Bu yayınımıza abone olanların, Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar’a ilişkin yayınımızı da takip etmelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü