Akademi

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE TEŞVİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE TEŞVİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ ONLİNE

Türkiye’de artan yatırım hacmine paralel olarak yatırımcılara sağlanan destekler konusunda  önemli yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bu yasal düzenlemeler zaman içerisinde ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda bazı revizyonlara tabi tutulmaktadır. Günümüzde yatırımların devlet ile teşvik edilmesi ve desteklenmesi konusundaki önemli ve güncel düzenlemelere 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak sureti ile yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” yön vermektedir.

Yeni Teşvik Sistemi esas itibari ile;

Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine,

Üretim ve istihdamın artırılmasına,

Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma/geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine,

Uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına,

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına,

Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinindesteklenmesine ilişkin amaçlar önem kazanmaktadır.

Bu eğitimde öncelikli olarak yeni teşvik sistemi genel hatları ile ele alındıktan sonra; teşvik sistemi içerisindeki tüm teşvik türlerine ayrıntılı olarak yer verilecek, bu kapsamda tüm teşvik türlerinden yararlanma şartları, teşvik türlerinin yatırımcılar açısından sağladığı avantajlar ile coğrafi bölge bazında spesifik olarak teşvik edilen yatırım türleri ve teşviki mümkün olmayan ya da şarta bağlı olan yatırım türleri son yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınacaktır. Teşvik mevzuatı içerisinde yer alan özellikli konular uygulamada karşılaşılan olaylar çerçevesinde değerlendirilecektir. Yatırım teşvik belgesi başvuru süreci, belgenin ve ekli listelerin revize edilmesi, teşvik belgesi kapama işlemlerinin yürütülmesi süreçlerine, uygulamada edinilen tecrübeler ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değinilecektir.Teşviklerden yararlanabilmek için en uygun olanının seçilmesi , başvuru ve onay süreçlerinin tamamlanabilmesi için gerekenlerin neler olduğu anlatılacaktır.Ayrıca yurtdışı tanıtımlar, ar-ge çalışmaları kapsamında yer alan teşvikler ve sosyal güvenlik sistemi ile ilgili olarak yararlanılabilecek olan teşvikler de ele alınacak olan konular arasında yer almaktadır.

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Programı

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

 • Yatırım Teşvik Sisteminin Tanıtılması
 • Yatırım Teşvik Mevzuatı
 • Yatırım Teşviklerinden Yararlanabilecek Olan İşletmeler
 • Yatırım Coğrafi Bölge Bazında Desteklenen Teşvik Türleri
 • Yatırım Teşvik Sisteminin Avantajları Ve Dezavantajları
 • Yatırım Teşvik Türlerinden Yararlanma Koşulları
 • Yatırım Teşviklerine Başvuru
 • Yatırım Fizibilitesi
 • Yatırım Teşvik Başvuru ve Onay Süreçleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Yatırım Teşviklerinin Türler
 • Vergi Avantajı Sağlayıcı Teşvikler
   • Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi
   • SSK Primi
   • KDV İstisnası
   • Gümrük Vergisi Muafiyeti
   • Faiz Desteği
   • SSK Ve Stopaj Desteği
 • Yurt Dışı Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş
 • Ar-Ge Destekleri
 • Koranavirüs ve Pandemi İle Pandemi Ekonomisi
 • Pandeminin Etkilediği Sektörler
 • Sağlanan Destekler Ve Teşvikler
   • Vergi Ödemelerinde Yapılan Düzenlemeler
   • Kredi, Faiz Ve Finansman Destekleri
   • Borç Ertelemeleri
   • İhracata Yönelik Destekler
   • Emekli Ve Çalışanlar İçin Düzenlemeler
   • Esnek Ve Uzaktan Çalışma Modelleri
   • Kısa Çalışma Ödenekleri
   • İstihdama Yönelik Teşvikler
 • Desteklerden ve Teşviklerden Yararlanma Koşulları
 • Destekler ve Teşviklere Başvurma Süreçleri

********************************************************************************************

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.

Eğitim katılımcıları eğitim tekrarını 1 hafta süre ile izleme hakkına sahip olacaktır.

Lebib Yalkın Abonelerine %10 indirim uygulanacaktır.
Eğitim KDV oranı %20’dir.

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EĞİTİMCİ

Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ

Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora bölümü mezunudur. “Menkul Kıymet Yatırım Fonları” konusunda yüksek lisans tezi ve “Portföy Teorisi” konusunda doktora tezi vardır. Borsada ve Banka  Yatırım Fonları / Menkul Kıymetler/  Hazine bölümlerinde üst düzey  yönetici olarak çalışmıştır. Aynı zamanda finans eğitimlerinde de görev almıştır.   İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Yüksek Okulu′nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.Halen bir üniversitede derslere devam etmektedir. Finans ile ilgili çok sayıda basılı kitap ve yayını bulunmaktadır.

Akademik görevleri dışında kurumsal eğitimler de vermektedir.   Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, ,SPL, TSPAKB , Azerbaycan Bankalar Birliği, KKTC Bankalar Birliği ve birçok banka ,sigorta şirketi, bireysel emeklilik şirketi, aracı kurum ve reel sektör firmalarında eğitimler vermiştir ve devam etmektedir.

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşverenler, İşveren Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Yöneticileri, Finans ve Mali İşler Yöneticileri, Yatırım Uzmanları, Proje Yöneticileri, Mali Müşavirler, İthalat ve İhracat Yöneticileri, Dış Ticaret Uzmanları

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

• Vergi • Dış Ticaret • Ticaret ve Finans • sgk teşvikleri • prim teşviki

 • Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ

Yandaki Formu Doldurarak Eğitimimize Ön Kayıt Yaptırabilirsiniz…

Yandaki formu doldurduğunuzda, eğitim talebiniz tarafımıza ulaşacak ve ilgili eğitim için ön kaydınız oluşturulacaktır. Sonrasında Müşteri Temsilcilerimiz sizinle iletişime geçerek eğitim tarihi ve ücret konusunda sizi bilgilendirecektir.

Eğitimlerimizden Haberdar Olun