Akademi

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE TEŞVİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE TEŞVİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ ONLİNE

Türkiye’de artan yatırım hacmine paralel olarak yatırımcılara sağlanan destekler konusunda  önemli yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bu yasal düzenlemeler zaman içerisinde ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda bazı revizyonlara tabi tutulmaktadır. Günümüzde yatırımların devlet ile teşvik edilmesi ve desteklenmesi konusundaki önemli ve güncel düzenlemelere 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak sureti ile yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” yön vermektedir.

Yeni Teşvik Sistemi esas itibari ile;

Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine,

Üretim ve istihdamın artırılmasına,

Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma/geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine,

Uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına,

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına,

Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinindesteklenmesine ilişkin amaçlar önem kazanmaktadır.

Bu eğitimde öncelikli olarak yeni teşvik sistemi genel hatları ile ele alındıktan sonra; teşvik sistemi içerisindeki tüm teşvik türlerine ayrıntılı olarak yer verilecek, bu kapsamda tüm teşvik türlerinden yararlanma şartları, teşvik türlerinin yatırımcılar açısından sağladığı avantajlar ile coğrafi bölge bazında spesifik olarak teşvik edilen yatırım türleri ve teşviki mümkün olmayan ya da şarta bağlı olan yatırım türleri son yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınacaktır. Teşvik mevzuatı içerisinde yer alan özellikli konular uygulamada karşılaşılan olaylar çerçevesinde değerlendirilecektir. Yatırım teşvik belgesi başvuru süreci, belgenin ve ekli listelerin revize edilmesi, teşvik belgesi kapama işlemlerinin yürütülmesi süreçlerine, uygulamada edinilen tecrübeler ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değinilecektir.Teşviklerden yararlanabilmek için en uygun olanının seçilmesi , başvuru ve onay süreçlerinin tamamlanabilmesi için gerekenlerin neler olduğu anlatılacaktır.Ayrıca yurtdışı tanıtımlar, ar-ge çalışmaları kapsamında yer alan teşvikler ve sosyal güvenlik sistemi ile ilgili olarak yararlanılabilecek olan teşvikler de ele alınacak olan konular arasında yer almaktadır.

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

         

Yatırım Teşvik Sisteminin Tanıtılması

Yatırım Teşvik Mevzuatı

Yatırım Teşviklerinden Yararlanabilecek Olanlar

Yatırım Coğrafi Bölge Bazında Teşvikler

Yatırım Teşvik Sisteminin Avantajları Ve Dezavantajları

Yatırım Teşvik Türlerinden Yararlanma Koşulları

Yatırım Teşviklerine Başvuru

Yatırım Teşvik Başvuru Ve Onay Süreçleri

Yatırım Fizibilitesi

Yatırım Tutarı

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Sistemi

Bölgesel Teşvik

Öncelikli Yatırım Konuları

Stratejik Yatırımlar

Genel Teşvik

Destek Unsurları

  •  

Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Gelir Vergisi Stopaj Desteği

Faiz ve Kar Payı Desteği

Yatırım Yeri Tahsisi

KDV İadesi

Yurt Dışı Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş

Yurtdışı Fuar Teşvikleri

E-Ticaret Hibesi

Ar-Ge Destekleri

Kosgeb Destekleri

Girişimcilik Destek Programı

Genel Destek Programı

Kobi Proje Destek Programı

AB Programları

Ticaret Bakanlığı Destekleri

İhracat Destekleri

Yatırım Teşvik Sistemi Desteği

Hizmet Sektörü Destekleri

 

 

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %10 indirim uygulanacaktır.Eğitim KDV oranı %18’dir.Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

EĞİTİMCİ

Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ

Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora bölümü mezunudur. “Menkul Kıymet Yatırım Fonları” konusunda yüksek lisans tezi ve “Portföy Teorisi” konusunda doktora tezi vardır. Borsada ve Banka  Yatırım Fonları / Menkul Kıymetler/  Hazine bölümlerinde üst düzey  yönetici olarak çalışmıştır. Aynı zamanda finans eğitimlerinde de görev almıştır.   İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Yüksek Okulu′nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.Halen bir üniversitede derslere devam etmektedir. Finans ile ilgili çok sayıda basılı kitap ve yayını bulunmaktadır.

Akademik görevleri dışında kurumsal eğitimler de vermektedir.   Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, ,SPL, TSPAKB , Azerbaycan Bankalar Birliği, KKTC Bankalar Birliği ve birçok banka ,sigorta şirketi, bireysel emeklilik şirketi, aracı kurum ve reel sektör firmalarında eğitimler vermiştir ve devam etmektedir.

İşverenler, İşveren Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Yöneticileri, Finans ve Mali İşler Yöneticileri, Yatırım Uzmanları, Proje Yöneticileri, Mali Müşavirler, İthalat ve İhracat Yöneticileri, Dış Ticaret Uzmanları

  • Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ

E-BÜLTEN