5.11.2023 Tarihli Resmi Gazete’de Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği Yayımlanmıştır

5.11.2023 Tarihli Resmi Gazete’de Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği Yayımlanmıştır

06 Kasım 2023

5.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği yayımlanmıştır. 

11.6.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, gıdalarda bulunabilen belirli bulaşanların maksimum limitlerini ve bulaşanlar açısından riskin kaynağının belirlenmesi, önlenmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılması için gıda işletmecisinin sorumluluklarını belirlemektir. 

Bu Yönetmelik ile 29.12.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

İşbu Yönetmelik ile belirlenen limitler, (AB) 2023/915 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanarak yayımlanmıştır. 

İlgili Yönetmeliğin geçici 1. maddesine göre;

Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri, dördüncü fıkra saklı kalmak kaydıyla 31/12/2023 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileribu Yönetmeliğe uyum sağlayana kadar, 14'üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine ve bulaşanlar ile ilgili olarak 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan Bakanlık uygulamalarına uymak zorundadır.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından 31/12/2023 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla 31/12/2024 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

Ek-1’de tarih belirlenmiş maksimum limitler için aşağıdaki hükümler uygulanır:

  • Tek tarih belirlenmiş olanlarda; belirlenen tarihten önce piyasaya arz edilmiş ve varsa bir önceki maksimum limite, yoksa 14'üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine ve bulaşanlar ile ilgili olarak 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan Bakanlık uygulamalarına uygun olan gıdalar belirlenen tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihe kadar piyasada bulunabilir.
  • İki tarih belirlenmiş olanlarda ilk tarih için (a) bendi hükümleri uygulanır, ikinci tarihten önce piyasaya arz edilmiş ve ilk tarih için belirlenmiş maksimum limitlere uygun olan gıdalar ikinci tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihe kadar piyasada bulunabilir.

İlgili Yönetmeliğin tamamına Mevbank üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

E-Bültenimizi İnceleyin

x