Aylık Mevzuat Dergisi Temmuz 2024 Sayısı Çıktı!

Aylık Mevzuat Dergisi Temmuz 2024 Sayısı Çıktı!

01 Temmuz 2024

Aylık Mevzuat Dergisi Temmuz 2024 Sayısı Çıktı! 

Lebib Yalkın Aylık Mevzuat Dergisi Temmuz Sayısındaki güncel mevzuat konularına ilişkin zengin içerikleri inceleyin! Yayımlanan makalelerin yanında her ay söyleşi ve soru cevaplarla abonelerimize zengin içerikler sağlıyoruz.

Söyleşi, Uzman Soru ve Cevapları, Önemli Bilgiler ile sizlere zengin içerik sunuyor. Söyleşi dergimizin yanında Youtube ve Spotify üzerinden de yayınlanıyor. Her ay yapılan söyleşilerimize Youtube ve Spotify üzerinden ulaşmak için; 

Youtube kanalımız için tıklayın.

Spotify kanalımız için tıklayın.

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Temmuz Sayısındaki güncel içeriklere ulaşmak için satın alın.

Lebib Yalkın Aylık Mevzuat Dergisi Temmuz Sayısı 2024 İçindekiler:

Vergi Hukuku ve Muhasebe

Bedelsiz Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
Ahmet KORKMAZ
Hava Durumu Takası (Swap) Uygulaması ve TMS’ye Göre Muhasebeleştirilmesi
Sadi IŞIKLILAR
İş Sözleşmesi Sonlandırılmadan ve İş Çıkış Belgesi Düzenlenmeden Ödenen Tutarların Vergisel Boyutu ve Ayırma Prensibi
Yiğit YILDIZ
Mükelleflerin Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Hakları
Fahrettin AÇAR
İndirim Hakkı Tanınmayan Kısmi İstisna
Mehmet Ali YAPRAK
Vergi Usul Kanununda Yer Alan Vergi Mahremiyetine Yönelik Beşinci Maddede Geçen “Kullanılan” İfadesine Dair Bir Değerlendirme
Mahmut KILIÇOĞLU
Stoklarda Özellik Arz Eden Durumların Vergi Kanunları ve TMS Açısından İncelenmesi
Ece FİLAT

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

SGK Uygulamalarında 4 Önemli Ayrıntı
Mahmut ÇOLAK
Fazla Çalışmanın Her Hafta İçin Ayrı Hesaplanması
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazanç Tespitine AYM İptali
Erdoğan ÜVEDİ
Sürekli İş Göremezlik Geliri
Sevgi ÜVEDİ

Ticaret Hukuku

Anonim Şirketlerde Yurtdışı Şube Zararlarının İndirim Konusu Yapılması
Hasan Basri CAN
Limited Şirketlere Sermaye Olacak Unsurlar
Özdem SATICI TOPRAK
8313 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Sonrasında Bağımsız Denetim Ölçütleri
Mustafa YAVUZ

Dış Ticaret, Gümrük ve Diğer

Bitkisel Üretim Yapmak İsteyen Yatırımcılara Verilecek Hibelere İlişkin Esaslar ve Bu Konuda Yapılması Gereken Önemli Bir Düzenleme Önerisi
Levent BAŞAK
Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Kararının Memuriyete Etkisi
Oktay ÇAMDELEN
Mazeretsiz Olarak Arabuluculuk Toplantısına Katılmayan Tarafın Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması ve Vekâlet Ücretinden Yoksun Bırakılması
Salih ÇALAL
Sahipsiz veya Güçten Düşmüş Hayvanlara İlişkin Görevlerin Belediye Sınırları Dışında İl Özel İdarelerince Kullanılması
Yasin KULAKSIZ
Gözetim Uygulamasının Danıştay’ın Kararı Bağlamında Değerlendirilmesi
İlker ÇOLAKVERMİŞ
Ürün Güvenliği ve Denetimleri Kapsamında YGM Raporu
Yusuf KOÇAK
Pişmanlıkla Beyan Müessesesi
Savaş ÖZDOĞAN
Kamu İhale Kurumunda Kısmen Haklı Bulunan İsteklilere İade Edilmeyen Şikâyet Başvuru Bedellerine İlişkin Nihai Karar
Necati TORUN
Vakıf Şirketlerinin Vakıf Kaynaklarını Tüketmesi
Oğuzhan ARSLAN
Tasarruf Genelgesinde Taşınmaz-Taşıt-Taşıma İhaleleri ile İlgili Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
Hilmi Bahadır BARÇIN
Kamu İhalelerinde İhaleye Katılım İçin Ön Şart Olan Sosyal Güvenlik Borç Tavanı Düşürüldü
Cemil GÜNDÜZ

Sorular ve Cevaplar:

Bünyamin ESEN ile Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği hakkında

Söyleşi:

  • Dr. Soner ALTAŞ ile 7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  • Yargı Kararları, Kurul Kararları ve Özelgeler
  • Resmî Gazete Özeti
  • Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler

E-Bültenimizi İnceleyin