Dijital Vergi Dairesi ve Yoklama

Dijital Vergi Dairesi ve Yoklama

Mahmut Bülent Yıldırım - 16 Kasım 2023
Vergi     Vergi Usul Mevzuatı    

Dijitalleşme ve yenilikçi teknolojiler, hem işletmeler için hem de kamu yönetimleri için kolaylaştırıcı uygulamalar olup gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Ülkemizde de bu alanın kamu idaresi tarafındaki öncü kurumlarından olan Gelir İdaresi Başkanlığı yatırımlarına ve çalışmalarına devam etmektedir. Son olarak 07/10/2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 552 No. lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Dijital Vergi Dairesi uygulamasına geçilmiştir.

Dijital Vergi Dairesi’nin hizmete açılması ile İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr), İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) ve e-Beyanname Sistemi (ebeyanname.gib.gov.tr) erişim sayfaları kapatılarak, elektronik uygulamalara dijital.gib.gov.tr adresinden üzerinden giriş yapılması imkânı sağlanmıştır. Dijital Vergi Dairesi Uygulamaları kapsamında 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren ise yoklama işlemlerinde “SMS Bilgilendirmesi” sistemi açılmış bulunmaktadır.

Yoklama ve Elektronik Yoklama İşlemleri

Vergi Usul Kanunu’nun 127. Maddesi’nde yoklama; “Yoklamadan maksat, mükellefi ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve konuları araştırmak ve tespit etmek.” şeklinde düzenlenmiştir. Öte yandan Vergi Usul Kanunu’na “Elektronik Yoklama” başlıklı 132/A maddesi eklenmiş olup ilgili düzenleme ile yoklama tutanağı 01.09.2015 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenmeye başlamıştır.

Elektronik Yoklama Sistemi, yoklama faaliyetlerine ilişkin süreçlerin mobil cihazlarla (tablet) elektronik ortamda yürütülmesini, yoklama faaliyeti sonucunda kayıt altına alınan delil niteliğindeki verilerin (resim, video, koordinat vs. dahil) Gelir İdaresi Başkanlığı’na ve ilgilisine elektronik ortamda iletilmesini sağlayan sistemdir.

Yoklama İşlemlerinde SMS Bilgilendirmesi Nedir?

Dijital Vergi Dairesi uygulaması kapsamında da yoklamalar elektronik yoklama sistemi ile yapılacaktır. Elektronik Yoklama Sistemi ile yoklama talebinin oluşturulması, oluşturulan talebin yoklamaya yetkililere iletilmesi, yoklama fişinin oluşturulması, kayıt altına alınması ve onaylanması ile yoklama fişinin ilgilisine iletilmesi işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. SMS Bilgilendirmesi ise, yoklamayı yapacak olan görevli tarafından yoklamanın yapılacağı zaman diliminin, nezdinde yoklama yapılacak olana SMS ile bildirilmesi işlemidir. Böylelikle hem mükellefler açısından hem de vergi dairesi açısından yoklamadan beklenen etkinlik sağlanmaya çalışılacaktır.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca “Yoklama Zamanı Bilgilendirme Sistemi” 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştu şimdi sistem Dijital Vergi Dairesi üzerinden işleyecektir. Söz konusu hizmetten faydalanmak için Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine kayıtlı cep telefonu numarası olması gerekmektedir. Cep telefonu numaraları dijital.gib.gov.tr adresinden veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden kontrol edilebilir veya güncellenebilir.

Hangi Yoklamalarda SMS Bilgilendirmesi Uygulanacak

 -İşe başlama yoklaması,

- Elektronik ortamda tüzel kişi açılış yoklaması,

- Nakil işe başlama yoklaması,

-Şube açılış yoklaması,

-Ek işe başlama yoklaması,

-Adres değişikliği yoklaması, SMS bilgilendirmesi ile yapılacaktır. İşe başlama, adres değişikliği, gibi yoklamaların mükelleflere önceden haber verilmeksizin yapılması yoklamaların süresinde tamamlanamama ve etkinlik sağlanamama riski taşımasına karşın, bu uygulama yoklamadan beklenen etkinliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Yazar: Mahmut Bülent Yıldırım

Kaynak: https://www.dunya.com/

E-Bültenimizi İnceleyin