Gecikme Zammı, Kanuni Faiz ve Tecil Faizi Oranları Yeniden Belirlendi

Gecikme Zammı, Kanuni Faiz ve Tecil Faizi Oranları Yeniden Belirlendi

21 Mayıs 2024

21.5.2024 tarihli Resmi Gazete'de "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484)" yayımlanmıştır. 

Karar ile Kanun'un Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı başlıklı 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlenmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'na mevbank neo üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Aynı tarihli Resmi Gazete'de "3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8485)" yayımlanmıştır.

Karar ile; 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının, 1/6/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'na mevbank neo üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aynı tarihli Resmi Gazete'de "Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8)" yayımlanmıştır.

Tebliğ ile; Bakanlıkça 14.11.2023 R.G. tarihli Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C) (Sıra No:7) ile belirlenen yıllık %36 oranındaki tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %48 olarak yeniden belirlenmiştir.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %48 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Tecil faizi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır. 

İlgili Tebliğ'e mevbank neo üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

E-Bültenimizi İnceleyin