KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

18 Ocak 2024

18.1.2024 tarihli Resmi Gazete'de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49)" yayımlanmıştır. 

Bu Tebliğ ile (I/B-15.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte 16. bölüm eklenmiştir. 

Eklenen "16. Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışında KDV Uygulaması" başlıklı bölüm ile; karşılığı belirli bir ürün veya hizmet olan kart, şifre ve kodlarda KDV uygulaması, karşılığı belirli bir ürün veya hizmet olmayan kart, şifre ve kodlarda KDV uygulaması ile kart, şifre ve kod satışları ile diğer satışlara aracılık hizmetlerinden alınan bedellerde KDV uygulaması konularında açıklamalar yapılmıştır.

Aynı Tebliğ ile; Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) bölümündeki istisnanın şartları arasında yer alan satılan malların bedelleri toplamının 2.000 TL'nin üzerinde olması gerekir ibaresindeki miktar 10.000 TL olarak değiştirilmiştir.

Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) bölümündeki alıcının, istisna kapsamında satış yapabilen satıcılardan aldığı malların faturada gösterilen bedelleri toplamının istisna sınırı KDV hariç 100 TL iken KDV hariç 1.000 TL olarak değiştirilmiştir.

Son olarak; Tebliğin "Taşımacılık İstisnası" başlıklı (II/C) bölümünün Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna kısmında bazı değişiklikler yapılmıştır.

İlgili Tebliğin tamamına mevbank neo üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

E-Bültenimizi İnceleyin