Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır

11 Haziran 2024

11.6.2024 tarihli Resmi Gazete’de 1.3.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in amacı ve kapsamı; 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, sigortalılara kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik ile 30.4.2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

11.6.2024 tarihli Yönetmelik ile yer verilen başlıklar;

  • Tanımlar

  • Kısa çalışma talebi

  • Talebin değerlendirilmesi

  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları

  • Kısa çalışma ile kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve ödenmesi

  • Kısa çalışma ödeneğinin denetimi ve durdurulması

  • Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi ve durdurulması

  • İşverenin kayıt tutma ve bildirim zorunluluğu

  • Kısa çalışmanın erken sona ermesi

  • Geçiş hükümleri

Şeklindedir.

Yönetmeliğin tamamına mevbank neo üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

E-Bültenimizi İnceleyin