Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

10 Temmuz 2024

10.7.2024 tarihli Resmi Gazete’de Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen 9 uncu maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek olup söz konusu Yönetmelik hükümleri, 6698 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilecek yurt dışına kişisel veri aktarımına taraf veri sorumluları ve veri işleyenler hakkında uygulanacaktır.

İlgili Yönetmelik ile düzenlenen konular;

 • Tanımlar

 • Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

 • Kişisel verilerin yurt dışına aktarılma usulleri

 • Kişisel verilerin veri işleyen tarafından yurt dışına aktarılması

 • Yeterlilik kararı

 • Yeterlilik kararının gözden geçirilmesi

 • Uygun güvence sağlama yolları

 • Uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmayla uygun güvencenin sağlanması

 • Bağlayıcı şirket kurallarıyla uygun güvencenin sağlanması

 • Bağlayıcı şirket kurallarında bulunması gereken hususlar

 • Standart sözleşmeyle uygun güvencenin sağlanması

 • Taahhütnameyle uygun güvencenin sağlanması

 • İstisnai aktarım hâlleri

Şeklindedir.

Yönetmeliğin tamamına mevbank neo üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

E-Bültenimizi İnceleyin