MEVZUATTAKİ SON
DEĞİŞİKLİKLER

R.Gazete No: 32369

R.G. Tarihi: 14.11.2023

 

Karar Sayısı: 7782

Karar Tarihi: 13.11.2023

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

----------o----------

E-Bültenimizi İnceleyin

x