MEVZUATTAKİ SON
DEĞİŞİKLİKLER

R.Gazete No: 31914

R.G. Tarihi: 5.8.2022

 

Karar Sayısı: 5936

Karar Tarihi: 4.8.2022

 

Ekli "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR  1

 

MADDE 1- 3/5/2021 tarihli ve 3942 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"

Balon Balığı Avcılığı Desteklemesi (Türler)

Miktar

TL

Lagocephalus sceleratus

200.000 adede kadar (200.000 adet dâhil)

12,5

Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Torquigener flavimaculosus, Tylerius Spinosissimus, Lagocephalus Lagocephalu, Sphoeroides pachygaster

1.000.000 adede kadar (1.000.000 adet dâhil)

2,5

                                                                                                                       "
 

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    I/0933D.666 (Teşvik Mevzuatı) No.lu belgededir.

E-BÜLTEN