MEVZUATTAKİ SON
DEĞİŞİKLİKLER

R.Gazete No: 32598

R.G. Tarihi: 10.7.2024

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

 

Karar Sayısı: 10930

Karar Tarihi: 04.07.2024

 

Kurulun 04.07.2024 tarihli toplantısında, 03.07.2024 tarih ve E-12509071- 104,01.01-123783 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 14.03.2024 tarih ve 10877 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Pratik Finansman A.Ş.'ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 İnci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.

 

----------o----------

E-Bültenimizi İnceleyin