2018 Vergi Cezaları Ne Oldu?

09 Ocak 2018

Recep BIYIK

29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Genel Tebliğler ve 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 2018 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti.

İşte bu yılın bazı verileri.

Yeni gelir vergisi tarifesi

Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında arttı ve 2018 yılı gelirlerine uygulanacak tarife aşağıdaki Tablodaki gibi oldu.

 

2018 Vergi Gelir Dilimleri Tablosu

 

Asgari ücretin vergisi

Vergi tarifesi, asgari ücret ve asgari geçim indirimi tutarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, asgari ücret üzerindeki yükler ile asgari ücretin işverene maliyeti verileri aşağıdaki şekilde oluştu:

- Hesaplamalarda, bekâr ücretli için geçerli asgari geçim indirimi tutarı dikkate alındı.

- Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alındı.

 

2018 Yılı Asgari Ücret Vergi Tablosu

 

Damga vergisi tavanı 2.135.949,30 lira

Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2018 yılında uygulanmak üzere 2.135.949,30 lira oldu.

Damga vergisi oranlarında değişiklik yok

Maktu damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Ancak nispi damga vergisine tabi kâğıtlar için oran değişmedi.

Ücretler ve ücret sayılan her türlü ödemeler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisi oranı geçen yıl olduğu gibi binde 7,59.

2018 yılında düzenlenen kira sözleşmeleri binde 1,89 oranında damga vergisine tabi.

2018 yılında düzenlenen mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, sulhnameler ve fesihnamelerde binde 9,48 oranında damga vergisine tabi.

 

Mevbank Mevzuat Takip

 

Yeni ticaret sicili harçları

Maktu harç tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Sermaye şirketlerine ait işletmelerde yeni kayıt ve tescil harçları aşağıdaki gibi oldu:

Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında 1.729,20 TL
Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (her kişi için) 420,60 TL
Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde 420,60 TL

Pasaport harçları

Yeniden değerleme oranında meydana gelen artış sonucunda, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar için yeni harç tutarları aşağıdaki gibi oldu:

 

2018 Yılı Pasaport Harçları

 

Veraset ve intikal vergisi tarifesi

2018 yılında ölüm veya bağışlar nedeniyle intikal eden varlıklar için uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi, matrah dilimlerinin yeniden değerleme oranında artması sonucu aşağıdaki gibi oldu.

 

2018 Yılı Veraset ve İntikal  Vergisi Tarifesi

 

Kaynak: Dünya Gazetesi