VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

27 Aralık 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından; 27.12.2019 tarihinde, VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında 2019/387 No'lu Karara ilişkin Duyuru yayınlanmıştır. Bu Karar ile; 

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine, 

kadar uzatılmasına, bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

İlgili Kararın tamamına MEVBANK üzerinden ulaşmak için 
tıklayınız.

 

KVKK Zirvesi