Abone Ol

Avrupa Birliğinin yeni KDV sistemi “IMPORT ONE STOP SHOP” nedir?

YANIT : Avrupa Birliği tarafından 01.07.2021 tarihi itibariyle 22 Avro olan KDV istisnası kaldırmış ve işletmeden tüketiciye (B2C) satışlarda kıymeti 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda geçerli olacak "Import One Stop Shop (IOSS)" adında yeni bir KDV sistemi kurulmuştur. 22 Avro’ya kadar olan satışlarda KDV istisnası kaldırılarak 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda her AB üyesi ülke tarafından belirlenmiş oranda KDV tahsil edilmesi uygulamasına geçilmiştir. IOSS sistemine dahil edilebilecek eşya için iki temel kural bulunmaktadır: · İşletmeden tüketiciye yapılan satışa konu, kıymeti 150 Avro’nun altında bir eşya olmalıdır. · ÖTV’ye tabi olan eşya IOSS kapsamında beyan edilemez. Bu sistemde, AB'ye sınır ötesi e-ticaret kapsamında ihracat yapmak isteyen tüm tedarikçi ve alışveriş platformlarının kendi temsilciliğini kurarak AB'ye üye bir ülkede KDV mükellefiyeti tesis etmesi veya kendisine AB'de yerleşik bir temsilci (EU established intermediary) ataması istenmektedir. Söz konusu sisteme kayıt olmak zorunlu değildir. Bu durumda, eşyanın gümrük vergileri eşyanın serbest dolaşıma girdiği AB gümrük idaresinde tahsil edilmeye devam edecektir. IOSS sistemine kayıt olduktan sonra sistem tarafından 12 haneli IOSS KDV kimlik numarası (IOSS VAT Identification Number) verilmektedir. IOSS sisteminde sağlanan kolaylıklardan faydalanabilmek için IOSS KDV kimlik numarasını, IOSS sistemi için oluşturulan azaltılmış ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde muafiyet kodu ile (F48) beyan etmek gerekmektedir.