R.Gazete No: 30880

R.G. Tarihi: 6.9.2019

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 - [01/173]

Konu: FFMS 21: Varlıkların Transferine İlişkin Açıklamalar'ın Yayımlanması

Karar Tarihi: 05/09/2019

 

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9'uncu maddesi uyarınca; Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının (FFMS) mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, "FFMS 21: Varlıkların Transferine İlişkin Açıklamalar"ın yayamlanmasına karar verilmiştir.

 

Not: Kararın tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------