R.Gazete No: 30791

R.G. Tarihi: 1.6.2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/17)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/28) 1

 

MADDE 1 –27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)'in "Destekleme Uygulama Takvimi" başlıklı EK-2'sinin "Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği" satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği 01/10/2018 28/06/2019 5 (Beş) Gün  

Aralık 2018

Mart 2019

Temmuz 2019

 

 

 

MADDE 2 –Aynı Tebliğin "Destekleme Talep Formu" başlıklı EK-4'ünün "Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği" satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği 1/10/2018 28/6/2019

*Alım satım belgesi (Elektronik ürün senedi alım satım belgesi olması durumunda borsa onayı aranmaz.)

*Borsa tescil beyannamesi (12/7/2019 tarihine kadar)

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    I/0933F.952 (Teşvik Mevzuatı) No.lu belgededir.