R.Gazete No: 30727

R.G. Tarihi: 27.3.2019

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

GEMİ ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –5/3/2012 tarihli ve 28224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliğinin 12nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    TM/6762E.065 (Ticaret Mevzuatı),

     

    XXX/4715E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.