R.Gazete No: 30767

R.G. Tarihi: 7.5.2019

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT

GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ

BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

MADDE 120/9/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "üç" ibaresi "beş" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

   XXI/0560E.548 (Gıda Mevzuatı),

   

   V/2976E.522 (İthalat Mevzuatı) ve

   

   XXX/5422E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.