R.Gazete No: 30771

R.G. Tarihi: 11.5.2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan:

 

KURUL KARARI

 

Karar No:75935942-050.01.04-[02/123]

Konu: TFRS'lerde Kavramsal Çerçeve'ye

              Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler

Karar Tarihi: 09/05/2019

 

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9'uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından "Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards" başlığıyla yayımlanan "TFRS"lerde Kavramsal Çerçeve'ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler"in yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Not: Kararın tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------