R.Gazete No: 30780

R.G. Tarihi: 21.5.2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:75935942-050.01.04-[01/134]

Konu: FFMS 3 Mudârebe Finansmanı'nın Yayımlanması

Karar Tarihi: 16/05/2019

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9'uncu maddesi uyarınca; Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının (FFMS) mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, "

FFMS 3 Mudârebe Finansmanı"nın yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Not: Kararın tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------