R.Gazete No: 30750

R.G. Tarihi: 19.4.2019

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinin 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) 25 hektar ve üzeri arazi yüzeyinde (Kazı ve döküm alanı dahil) planlanan açık işletmeler,"

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5270E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    III/2872E.508 (Çevre Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.