R.Gazete No: 30749

R.G. Tarihi: 18.4.2019

Karar Sayısı: 956

Karar Tarihi:17/04/2019

 

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda GTİP'leri belirtilen eşyaya, aynı tabloda gösterildiği şekilde (6) sayılı dipnot tanımlanmış ve anılan dipnot 72. Faslın sonuna eklenmiştir.

G.T.İ.P.

Dipnot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

7214.20.00.00.11

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.12

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.13

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.14

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.15

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.16

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

7214.20.00.00.19

 

0

1,8

6,7

0

10

10

10

10(6)

(6) Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için gümrük vergisi %30 uygulanır."

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------