R.Gazete No: 30757

R.G. Tarihi: 27.4.2019

 

Ticaret Bakanlığından:

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 115/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1204.00.90.00.00

Diğerleri

1.200

1205.10.90.00.00

Diğerleri

1.000

1205.90.00.00.00

Diğerleri

1.000

1206.00.91.00.19

Diğerleri

450(1)(2)

1206.00.99.00.19

Diğerleri

450 (1)(2)

1207.60.00.00.00

Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu

600

1208.90.00.00.11

Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları

850

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu yağı

1.000

1512.19.90.00.11

Ayçiçeği tohumu yağı

1.100

 

 *Ton: Brüt ağırlık

(1)             Yalnız kabuksuzlar için dönem ayrımı olmaksızın 1.500 ABD Doları/Ton uygulanır.

(2)      1 Şubat – 1 Temmuz (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde 380 ABD Doları/Ton uygulanır.

 

 

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    V/976F0.821 (İthalat Mevzuatı) No.lu belgededir.