R.Gazete No: 31080

R.G. Tarihi: 26.3.2020

Karar Sayısı: 2301

Karar Tarihi: 25.3.2020

 

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

25/3/2020 TARİHLİ VE 2301 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR  1

 

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranlan ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

"(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

35

"

 

"(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi  Oranı  (%) Asgari  Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu  Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün İçeren purolar 80 0,3506 0,4686
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 80 0,3506 0,4686
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 80 0,3506 0,4686
2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) 

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

80 0,3506 0,4686
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 40 0,0500 0,4539
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 40 0,0500 0,4539

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

 

 1. Değişiklik yapılan Karar;

   

  OTV/4760A.010 (Özel Tüketim Vergisi Mezuatı),

   

  G2/0474C.048 (Gümrük Giriş Tarife Cetveli),

   

  V/2976C.061 (İthalat Mevzuatı),

   

  XXX/4760A.10 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.