R.Gazete No: 31054

R.G. Tarihi: 29.2.2020

Karar Sayısı: 2178

Karar Tarihi: 28.2.2020

 

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

28/2/2020 TARİHLİ VE 2178 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR   1MADDE 1(1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı(TL)

Birimi

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan

2.5265

Litre

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) 
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

2.5265

Litre

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) 
Diğerleri

2.5265

Litre

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan

2.6485

Litre

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) 
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2.6485

Litre

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri

2.6485

Litre

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,00l'i geçmeyenler)
Motorin

2.0559

Litre

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,00l'i geçmeyenler)
Motorin

2.0559

Litre

 

MADDE 2(1) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar, bu Kararın 1 inci maddesinde yer alan mallar bakımından mezkur maddede tespit edilen özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

MADDE 3(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

 

 

 1. Değişiklik yapılan Karar;

   

  OTV/4760A.010 (Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı),

   

  V/2976C.061 (İthalat Mevzuatı),

   

  G2/0474C.048 (Gümrük Giriş Tarife Cetveli),

   

  XXX/4760A.10 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.