R.Gazete No: 31682

R.G. Tarihi: 7.12.2021

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

KURUL KARARI  1

 

Karar No: 10594

Karar Tarihi: 02.12.2021

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02.12.2021 tarihli toplantısında; aşağıda yer alan "27.06.2007 tarih ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"m kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

27.06.2007 TARİH VE 1240 SAYILI PETROL PİYASASINDA DAĞITICI LİSANSI

SAHİPLERİNİN BAYİ DENETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 06.07.2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 27.06.2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı'nın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası birinci cümlesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

"Dağıtıcı lisansı sahipleri, tescilli markası altında faaliyet gösteren bayilerinde yetkilendirilmiş otomasyon şirketi aracılığı ile kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir bayi denetim sistemi kurar ve uygular."

 

MADDE 2- Aynı Karar'ın Ek-l'i olan "Otomasyon Sistemi Kılavuzu", ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3- Bu Karar 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

EK- Otomasyon Sistemi Kılavuzu

 

NOT: Ekİ için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    EM/3154I.130 (Enerji Mevzuatı) No.lu belgededir.