R.Gazete No: 31682

R.G. Tarihi: 7.12.2021

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuramımdan:

 

KURUL KARARI

 

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/6794]

Karar Tarihi: 02/12/2021

Konu: Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallarda (Bağımsızlık Standartları Dâhil) Yapılan Değişikliklerin Yayımlanması

 

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9'uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere, Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartlan Kurulu tarafından "Revisions to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants" ve "Revisions to Part 4B of the Code to Reflect Terms and Concepts Used in International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised)" başlıklarıyla yayımlanan değişikliklerin mevzuata kazandırılması amacıyla ""Meslek Mensuplarından Beklenen Rol ve Zihniyetin Teşvik Edilmesi" Projesi Kapsamında Yapılan Değişiklikler" ve ""GDS 3000'de Yer Alan Terim ve Kavramların Etik Kuralların 4B Kısmına Yansıtılması" Projesi Kapsamında Yapılan Değişiklikler" in yayımlanmasına karar verilmiştir.

NOT: Eki için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------