R.Gazete No: 30714

R.G. Tarihi: 14.3.2019

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Hakkında Karar (Karar Sayısı: 818)

–– Verimlilik Artırıcı Proje Bedeli ve Destek Oranı ile Enerji Yoğunluğunun Azaltılmasına Yönelik Yapılan Gönüllü Anlaşma Destek Bedeli ve Enerji Gideri Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 819) ENERJİ, ÇEVRE

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Türk Yargı Etiği Bildirgesi

 

YÖNETMELİKLER

–– Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

–– Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

 

TEBLİĞLER

–– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ TİCARET

–– Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2019/22) TEŞVİK,GIDA

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İTHALAT

 

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/03/2019 Tarihli ve 8465-1 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/03/2019 Tarihli ve 8468 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/103, K: 2019/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/108, K: 2019/5 Sayılı Kararı KÜLLİYAT, EMLAK VERGİSİ, GAYRİMENKUL, İMAR

 

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 28/09/2018 Tarihli ve E: 2018/2, K: 2018/8 Sayılı Kararı YARGITAY KARARLARI

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------