R.Gazete No: 31134

R.G. Tarihi: 22.5.2020

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

–– Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

–– Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar İHRACAT

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/8) İTHALAT, GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/9) İTHALAT, GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ

 

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2020 Tarihli ve 9360-1 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2020 Tarihli ve 9360-2 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2020 Tarihli ve 9362 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME: 4/5/2020 Tarihli ve 2492 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------