MEVZUATTAKİ SON
DEĞİŞİKLİKLER

R.Gazete No: 32508

R.G. Tarihi: 2.4.2024

 

Cumhurbaşkanlığından:

 

Konu: Sıfır Atık

 

GENELGE

2024/4

 

Ülkemizde "Sıfır Atık Projesi" döngüsel ekonomiye dayalı bir kaynak ve atık yönetimi, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıkları ile kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi, israftan kaçınma, atığın önlenmesi, azaltımı, yeniden kullanımı ve geri dönüşümünün teşvik edilmesi, sosyal dayanışmanın geliştirilmesi gayeleriyle 2017 yılında hayata geçirilmiştir.

İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planlan kapsamında Ülkemiz tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna sunulan "Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemim ilerletmek amacıyla sıfır atık girişimlerinin teşvik edilmesi" başlıklı karar tasarısı 14 Aralık 2022 tarihinde kabul edilerek 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmiştir. Sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerinin teşvik edilmesi amacıyla BM bünyesinde Sayın Emine Erdoğan'ın başkanlığında Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük çevre hareketi olan sıfır atık, BM Genel Kurulu kararıyla küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür.

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak gayesiyle sıfır atık çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda bina ve yerleşkeler ile mahallî idarelerde oluşturulacak sıfır atık yönetim sisteminin 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kurulması gerekmekte olup bu sistemi kurmayan, kurup sıfır atık belgesi almayan ve/veya sıfır atık belgesi bulunmasına rağmen sıfır atık yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamayan bina ve yerleşkeler ile mahallî idarelerde sıfır atık sistemi ile ilgili eksiklikler giderilecek, gerekli denetim ve takip titizlikle yapılacak, yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edenlere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca idari yaptırım uygulanacaktır.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzenlenecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir.

Bu çerçevede tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi, sıfır atık yönetim sisteminin gerek bina ve yerleşkelerde gerekse mahallî idarelerde uygulanması noktasında çalışmaların hızlandırılması için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

1 Nisan 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

----------o----------

E-Bültenimizi İnceleyin