Belediye Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu Kanuna ait gerekçe
•  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu Kanuna ait gerekçe ve ilgili mevzuat
• Yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi, toptancı halleri, Büyükşehir belediyelerinin yönetimi, mahalli idare birlikleri, nüfus hizmetleri, kamu mali yönetimi gibi belediyelerle ilgili çeşitli kanunlar, il ve ilçe kurulması hakkında kanunlar
•  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat
•  Belediye bütçe ve muhasebe usulü, mezarlıklar ve gıda maddeleri gibi belediyelerle ilgili tüzükler.
• Etiket tarife ve fiyat listeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi, çevre kirliliğini önleme fonu, toptancı halleri, mahalli idareler gibi çeşitli konularla ilgili yönetmelikler
• Hafta tatili, İller Bankası, emlak vergisi, belediye gelirleri, çevre, mahalli idareler, ölçüler ve ayarlar, il idaresi ve il özel idaresi vb. konular ile ilgili mevzuat

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü