Dernekler Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  5253 sayılı Yeni Dernekler Kanunu ve bu Kanuna ait gerekçe
•  2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu
• Vergi Kanunlarının, Derneklere Vergi Muafiyeti Tanınması ile ilgili hükümleri
•  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümleri
• Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü
• Türk Hava Kurumu Tüzüğü
• Dernekler Kanunu ile ilgili yönetmelikler
• Kamu Yararına Çalışan Dernekler Listesi
• Diğer ilgili mevzuat

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü