Devlet Memurları Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Kefalet Kanunu, Pasaport Kanunu, Harcırah Kanunu, Yurt Dışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Kamu Görevlilerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun, Kamu Konutları Kanunu, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler.
Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar, Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar, Geçici Personel İstihdamına İlişkin Kararlar, Yolculuklarda Verilecek Gündeliklerle ilgili Kararlar ile diğer ilgili Kararlar.
Yurt Dışına Gönderilecek Memurlarla İlgili Yönetmelikler, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları Hk. Yönetmelik, Devlet Memurlarının Atanmaları Hakkında Yönetmelikler, Yakacak Yardımı Yönetmeliği, Sicil Yönetmeliği, Kamu Konutları Yönetmeliği, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği ile diğer ilgili yönetmelikler.
İlgili Devlet Memurları Genel Tebliğleri.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü