İmar Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili tüm tüzük, yönetmelik ve tebliğler
•  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hk. Kanun, Yapı Denetimi Hk. Kanun ile ilgili mevzuat
• Kat mülkiyeti, gecekondu, turizmi teşvik, kadastro, kamulaştırma, kültür ve tabiat varlıklarını koruma, Boğaziçi vb. konular hk. mevzuat
• Asansör, otopark, sığınak yönetmelikleri, Kıyı Kanunu uygulanması, kadastro, arazi ve arsa düzenlemesi, turizm alanları ve turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanması vb. tüzük ve yönetmelikler

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü