Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
•  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Kira Sözleşmeleri ile İlgili Hükümleri
• İcra ve İflas Kanunu, Afet Sigortaları Kanunu ve diğer Kanunların ilgili hükümleri
• Konut Kapıcıları Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği, Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifak Tesisi Hk. Yönetmelik
• İlgili Yüksek Mahkeme Kararları ve diğer ilgili mevzuat

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü