Yüksek Öğretim Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

 ·       2547 sayılı Yükseköğretim (YÖK) Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanun, Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun, Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun, Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler

 ·       Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması, Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının sözleşmeli Olarak Çalıştırılması, Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması, Vakıflarca Kurulmuş Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Devlet Yardımına İlişkin Esaslar, Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretlerine, Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas Ve Usullerine, Geliştirme Ödeneği Ödenmesine, Devlete Ait Üniversitelere Bağlı Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Birimlerinin Döner Sermaye Bütçelerine Yapılacak Yardımlara,Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarında her Derecedeki Kurs, Seminer Ve Benzeri Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı Ve Ders Görevi Alacakların Niteliklerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları.

 ·       Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği, Yurtiçinde Ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik,  Üniversiteler Yayın Yönetmeliği,  Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği,  Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması Ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı Ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği,  Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği, Doçentlik Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği, Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 ·       Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ, Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları, Öğretim Üyesi Ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller, Öğretim Üyelerine Verilen Destekler, Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas Ve Usuller,   Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi Tüzüğü, Manas Kırgızistan - Türkiye Üniversitesi Tüzüğü.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü