Ticaret Mevzuatı

Ticaret Mevzuatı yayınımız, başta 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu olmak üzere 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ve ikincil mevzuatı kapsar.

Bu yayınımızda yer alan konular:

•  6102 sayılı yen i Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile bu Kanunlarda değişiklik yapan 6335 sayılı Kanun
•  6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na ait Yönetmelik ve Tebliğler
•  6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun
•  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun
• Deniz Ticaretini düzenleyen diğer mevzuat
• Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu Kanunla ilgili mevzuat, Yap-İşlet-Devret Modeli Hakkında Kanun, Çek Kanunu, Tebligat Kanunu, Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Milletlerarası Tahkim Kanunu, Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Avukatlık Kanunu gibi Kanunlar
•  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile bu Kanun’a ait gerekçe ve ilgili mevzuat
•  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile bu Kanun’a ait gerekçe ve ilgili mevzuat
•  2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bu Kanun ile ilgili mevzuat
•  551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 556 sayılı Markaların Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler
• Sanayi Sicil Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Yönetmelik

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü