Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

24 Ocak 2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516)


24.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir.
R.Gazete No: 31018 R.G. Tarihi: 24.1.2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 516) Amaç ve kapsa ...
22 Ocak 2020

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/69)


22.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/69) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31016 R.G. Tarihi: 22.1.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 25 İ ...
22 Ocak 2020

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yön. 21 inci Md. Uyg. Hk. Teb. (2019/67)


22.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (2019/67) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31016 R.G. Tarihi: 22.1.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE ...
22 Ocak 2020

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/70)


22.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/70) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31016 R.G. Tarihi: 22.1.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 22 NCİ, 23 ÜN ...
22 Ocak 2020

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/68)


22.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/68) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31016 R.G. Tarihi: 22.1.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE GE ...
22 Ocak 2020

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uyg. Tebliği (2019/71)


22.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tebliği (2019/71) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31016 R.G. Tarihi: 22.1.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, P ...
22 Ocak 2020

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/72)


22.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2019/72) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31016 R.G. Tarihi: 22.1.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 15 ...
21 Ocak 2020

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


21.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31015 R.G. Tarihi: 21.1.2020 Ticaret Bakanlığından: PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNET ...
21 Ocak 2020

Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği (SHY-HTE)


21.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; sivil havacılık tıbbı temel, ileri düzey, tazeleme eğitimleri ve diğer eğitimleri vermek üzere talepte bulunan kuruluşların yetkilendirilmeleri ile bu kapsamda yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla uygun bulunan 7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunun personel lisansları konulu Ek-1'i ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ICAO 8984 Sivil Havacılık Tıbbı El Kitabı gerekliliklerini esas almak suretiyle belirlemektir.
R.Gazete No: 31015 R.G. Tarihi: 21.1.2020 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVACILIK TIBBI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ (SHY HTE) BİRİNCİ BÖLÜM ...
21 Ocak 2020

TS EN ISO 8675 Altı Köşe İnce Somunlar, Pahlı, (Stil 0) - Metrik İnce Adımlı - Mamul Kalitesi A ve B Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2019/36)


21.1.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; TS EN ISO 8675 (Haziran 2013) "Altı Köşe İnce Somunlar, Pahlı, (Stil 0) - Metrik İnce Adımlı - Mamul Kalitesi A ve B" standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 31015 R.G. Tarihi: 21.1.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS EN ISO 8675 ALTI KÖŞE İNCE SOMUNLAR, PAHLI, (STİL 0) – METRİK İNCE ADIMLI – MAMUL KALİTESİ A VE B S ...