Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

27 Ekim 2020

Covid-19 Nedeniyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hk. Karar (Karar Sayısı: 3134)


27.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Covid-19 Nedeniyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31287 R.G. Tarihi: 27.10.2020 Karar Sayısı: 3134 Karar Tarihi: 26.10.2020 Yeni koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kaps ...
27 Ekim 2020

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hk. (Karar Sayısı: 3135)


27.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31287 R.G. Tarihi: 27.10.2020 Karar Sayısı: 3135 Karar Tarihi: 26.10.2020 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fık ...
27 Ekim 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9636 Sayılı Kararı


27.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9636 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31287 R.G. Tarihi: 27.10.2020 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumandan: KURUL KARARI Karar No : 9636 Karar Tarihi: 22/10/2020 Enerji Piyasası Düzen ...
24 Ekim 2020

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31284 R.G. Tarihi: 24.10.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
24 Ekim 2020

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31284 R.G. Tarihi: 24.10.2020 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
24 Ekim 2020

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 109 Sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 111)


24.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu İlke Kararı ile; 109 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31284 R.G. Tarihi: 24.10.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Toplantı Tarihi ve Sayısı : 10.09.2020 37 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve Sayısı : 10.09.2020 111 A ...
22 Ekim 2020

TS 6269/T2 Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM - 2020/8)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; TS 6269/T2 (Nisan 2019) "Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı, Radyal" standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS 6269/T2 RULMANLI YATAKLAR – BİR SIRA BİLYALI, RADYAL STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ ...
22 Ekim 2020

Bazı Havalimanlarının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3115)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Bazı Havalimanlarının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında 3115 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Karar Sayısı: 3115 Karar Tarihi: 21.10.2020 Ekli listede belirtilen havalimanlarının ulusl ...
22 Ekim 2020

Bayburt İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3114)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Bayburt İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü Hakkında 3114 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Karar Sayısı: 3114 Karar Tarihi: 21.10.2020 Bayburt îli, Merkez îlçe sınırları içerisind ...
22 Ekim 2020

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİ ...