Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

28 Mart 2017

Takviye Edici Gıdalar Hk. Yön. Değ.


28.3.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30021 R.G. Tarihi: 28.3.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ...
28 Mart 2017

Bitki Pasaportu Sistemi Yön. Değ.


28.3.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte değişiklikler olmuştur.
R.Gazete No: 30021 R.G. Tarihi: 28.3.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ...
28 Mart 2017

AYMK Bireysel Başvuru No: 2014/11994ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI Başvuru No.: 2014/11994 Karar Tarihi: 9.3.2017 R.G. Tarihi: 28.3.2017 R.G. No. : 30018 BİRİNCİ BÖLÜM ...
28 Mart 2017

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hk. Yön. Değ.R.Gazete No: 30021 R.G. Tarihi: 28.3.2017 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: ...
28 Mart 2017

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Teb. Değ.


28.3.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2017/6 no.lu Tebliğ ile 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30021 R.G. Tarihi: 28.3.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ...
26 Mart 2017

Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler Hk. Yön. Değ.


26.3.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30019 R.G. Tarihi: 26.3.2017 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: ...
26 Mart 2017

MEB Ortaöğretim Kurumları Yön. Değ.


26.3.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30018 R.G. Tarihi: 25.3.2017 ...
26 Mart 2017

Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.


26.3.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Oda Muamelat Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30019 R.G. Tarihi: 26.3.2017 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: ...
26 Mart 2017

Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik


26.3.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Muamelat Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30019 R.G. Tarihi: 26.3.2017 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: ...
26 Mart 2017

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Yön.


26.3.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik, 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca Tarihi Alanda alan kılavuzu kimliğine sahip olanların kimliklerinin süresi sona erinceye kadar görev yapabilmelerine, kimliklerinin süresi sona erenlere ihtiyaç duyulması halinde yeniden alan kılavuzluğu kimliği verilmesine, yeni alan kılavuzlarının belirlenmesine, Tarihi Alanda görev yapacak alan kılavuzlarının çalışma esasları ve ücretleri ile eğitim, izleme, değerlendirme, denetleme ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
R.Gazete No: 30019 R.G. Tarihi: 26.3.2017 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından: ...