Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

22 Ocak 2019

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/1)


22.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde (İhracat: 2006/12) değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30663 R.G. Tarihi: 22.1.2019 Ticaret Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 20 ...
22 Ocak 2019

Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


22.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30663 R.G. Tarihi: 22.1.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASIN ...
22 Ocak 2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


22.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30663 R.G. Tarihi: 22.1.2019 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ...
22 Ocak 2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


22.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30663 R.G. Tarihi: 22.1.2019 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ...
19 Ocak 2019

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


19.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30660 R.G. Tarihi: 19.1.2019 İçişleri Bakanlığından: POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
19 Ocak 2019

Xylella Yaprak Yanıklığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik


19.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik; Xylella fastidiosa'nın sürveyi, tespit edilmesi, mücadelesi, yayılmasının engellenmesi ve eradike edilmesine ilişkin hususları kapsar.
R.Gazete No: 30660 R.G. Tarihi: 19.1.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: XYLELLA YAPRAK YANIKLIĞI İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ...
19 Ocak 2019

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/9)


19.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30660 R.G. Tarihi: 19.1.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/17)'DE DEĞİŞİKLİK ...
19 Ocak 2019

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)


19.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 7/1/2019 tarihli ve 555 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım ile kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30660 R.G. Tarihi: 19.1.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1) Amaç ve Kapsam ...
19 Ocak 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/8)


19.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2018 yılının ikinci yarısında süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2019 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.
R.Gazete No: 30660 R.G. Tarihi: 19.1.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/8) Kapsam MADDE 1 – (1) B ...
19 Ocak 2019

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/2)


19.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30660 R.G. Tarihi: 19.1.2019 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...