Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

23 Ocak 2021

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/1)R.Gazete No: 31373 R.G. Tarihi: 23.1.2021 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ ...
23 Ocak 2021

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/2)R.Gazete No: 31373 R.G. Tarihi: 23.1.2021 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN ...
23 Ocak 2021

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 31373 R.G. Tarihi: 23.1.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – ...
23 Ocak 2021

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 31373 R.G. Tarihi: 23.1.2021 İçişleri Bakanlığından: POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE ...
23 Ocak 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/01/2021 Tarihli ve 9995 Sayılı KararıR.Gazete No: 31373 R.G. Tarihi: 23.1.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 9995 Karar Tarihi: 21/01/2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun ...
22 Ocak 2021

Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar


22.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31372 R.G. Tarihi: 22.1.2021 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: VİZYON ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.'NİN FAALİYET İZNİ KAPSAMININ GENİŞLE ...
22 Ocak 2021

BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar


22.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31372 R.G. Tarihi: 22.1.2021 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BPN ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.'NİN FAALİYET İZNİ KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİNE ...
22 Ocak 2021

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Hukuk Branşı Kadrolarında İstihdam Edilecek Subayların Temin, Seçim ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik


22.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hukuk branşı kadrolarında istihdam edilecek subayların temini, meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerine yönelik yapılacak planlamaların esaslarını belirlemektir.
R.Gazete No: 31372 R.G. Tarihi: 22.1.2021 İçişleri Bakanlığından: JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI HUKUK BRANŞI KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK SUBAYLARIN ...
22 Ocak 2021

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


22.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31372 R.G. Tarihi: 22.1.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMA ...
22 Ocak 2021

Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ


22.1.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi kapsamında laboratuvar izin belgesi almak için yapılan müracaatların; sıralamaya alınması ve değerlendirme esaslarının belirlenmesine, askıya alınanlaboratuvarların durumu, sıralamada bulunan kuruluşların sıralamadan çıkarılma esaslarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31372 R.G. Tarihi: 22.1.2021 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: LABORATUVAR İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SIRALAMAYA ALINMASINA D ...