Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

22 Mayıs 2017

2017-2018 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu KararıR.Gazete No: 30073(Mük.) R.G. Tarihi: 22.5.2017 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: ...
20 Mayıs 2017

K.2017/10326 (5510 s. Kanun Gç. Md.71'e Göre Dest. Tut. Değ.)


20.5.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2017/10326 sayılı Kararname ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin 6/2/2017 tarihli ve 2017/9865 sayılı Kararname'de değişiklik yapılmıştır.
Karar No. 2017/10326 R.Gazete No. 30071 Karar Tarihi: 16.5.2017 R.G. Tarihi: 20.5.2017 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci mad ...
18 Mayıs 2017

Döviz Kazandıran Faaliyetlerde Vergi ve Harç İstisnası


18.5.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tebliğin amacı, ihracat ve ihracata ilişkin işlemler ile diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.
R.Gazete No: 30070 R.G. Tarihi: 18.5.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: ...
18 Mayıs 2017

Döviz Kazandıran Hizm. Vergi Resim Harç İstisnası (2017/4)


18.5.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Bu Tebliğ, 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ve 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddelerine istinaden ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası uygulaması suretiyle ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30070 R.G. Tarihi: 18.5.2017 Ekonomi Bakanlığından: ...
18 Mayıs 2017

Av Turizmi Kapsamında Avlanmalar Yön. Değ.


18.5.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'de değişiklik olmuştur.
R.Gazete No: 30070 R.G. Tarihi: 18.5.2017 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: ...
18 Mayıs 2017

Patent ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yön.


18.5.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bu Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili danışmanlık yapma ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan patent vekilleri ve marka vekillerinin meslek kurallarına, Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kuruluna, disiplin cezasını gerektirir fiillerin tespitinde izlenecek yönteme ve disiplin konusundaki diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30070 R.G. Tarihi: 18.5.2017 Türk Patent ve Marka Kurumundan: ...
17 Mayıs 2017

Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar Hk. Teb. Değ.


17.5.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/9)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30069 R.G. Tarihi: 17.5.2017 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ...
17 Mayıs 2017

Suç Eşyası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.


17.5.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30069 R.G. Tarihi: 17.5.2017 Adalet Bakanlığından: ...
17 Mayıs 2017

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik


17.5.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30069 R.G. Tarihi: 17.5.2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ...
17 Mayıs 2017

Lambaların Çevreye Duyarlı Tasarımı Hk. Teb. Değ.


17.5.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30069 R.G. Tarihi: 17.5.2017 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ...