Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

25 Mayıs 2018

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yön. Değ. Yap. Hk.


25.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30431 R.G. Tarihi: 25.5.2018 ...
25 Mayıs 2018

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. Tebliğ


25.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30431 R.G. Tarihi: 25.5.2018 ...
25 Mayıs 2018

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değ. Yap. Hk.


25.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 15 Seri No.lu Tebliğ ile 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 74 üncü maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi ile aynı Kanunun 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır
R.Gazete No: 30431 R.G. Tarihi: 25.5.2018 ...
25 Mayıs 2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 494)


25.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 494 Sıra No.lu bu Tebliğ ile; 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yer alan belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere, kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin düzenlemeye gidilmiş olup, bu kapsamda zorunlu hallerin belirlenmesi düzenlenmektedir.
R.Gazete No: 30431 R.G. Tarihi: 25.5.2018 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: ...
25 Mayıs 2018

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yön. Değ.


25.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30431 R.G. Tarihi: 25.5.2018 ...
25 Mayıs 2018

Yüksekokullarda Asgari Eğitim Koşulları Hk. Yön. Değ.


25.5.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile, 2/2/2008 tarihli ve 26775 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30431 R.G. Tarihi: 25.5.2018 ...
25 Mayıs 2018

Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yap. Hk. Yön.


25.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30431 R.G. Tarihi: 25.5.2018 ...
25 Mayıs 2018

Kanun No: 7144 (Bazı Kanunlarda Değ. Yap. Hk. Kanun)


25.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7144 R.Gazete No: 30431 Kabul Tarihi: 16/5/2018 R.G. Tarihi: 25.5.2018 MADDE 1 20/2/1930 tarihli ...
25 Mayıs 2018

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/107T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/107 Konusu: Elektronik defter (e Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2018 ...
25 Mayıs 2018

Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yön. Değ.


25.5.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 5/2/2015 tarihli ve 29258 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30431 R.G. Tarihi: 25.5.2018 ...