Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

20 Temmuz 2018

Armada Varlık Yönetim A.Ş. Hk. BDDK Kararı


20.7.2018 tarihli Resmi Gazete'de 7878 sayılı Armada Varlık Yönetim A.Ş. hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30484 R.G. Tarihi: 20.7.2018 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 7878 Kar ...
19 Temmuz 2018

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar


19.7.2018 tarihli Resmi Gazete ile 10627/20226 sayılı Merkez Bankası kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30483 R.G. Tarihi: 19.7.2018 Karar No. 10627/20226 Karar Tarihi: 12.7.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA B ...
15 Temmuz 2018

Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı GenelgesiR.Gazete No: 30479 R.G. Tarihi: 15.7.2018 Cumhurba şkanlığından : GENELGE 2018/1 Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların; ekli l ...
15 Temmuz 2018

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)R.Gazete No: 30479 R.G. Tarihi: 15.7.2018 BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ...
11 Temmuz 2018

Genelge No. 2018/24 (Rücu Alacaklarının 7143 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması)T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı : 72044944 640 E.6691182 Tarih: 27/06/2018 Konu : Rücu alacaklarının 7143 sayılı Kanun uyar ...
10 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)


10.7.2018 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30474 R.G. Tarihi: 10.7.2018 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Kararname Numarası: 1 BİRİNCİ ...
09 Temmuz 2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501)R.Gazete No: 30473 R.G. Tarihi: 9.7.2018 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 501) Yetki MADDE 1 – ...
09 Temmuz 2018

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30473 R.G. Tarihi: 9.7.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
09 Temmuz 2018

Para-Kredi Koordinasyon Kurulunun Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Destelenmesine İlişkin 06/07/2018 Tarihli ve 2018/15 Sayılı KararıR.Gazete No: 30473 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 9.7.2018 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih: 06/07/2018 Karar No: 2018/15 Konu: Yurt Dışı Turizm Fuarlarına K ...
09 Temmuz 2018

KHK/702 (Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname)NÜKLEER DÜZENLEME KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME R.Gazete No: 30473 (Mük.) R.G. Tarihi: 9.7.2018 Karar ...