Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

16 Kasım 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52)


16.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30597 R.G. Tarihi: 16.11.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008 32/34)'DE ...
16 Kasım 2018

Genelge No: 2018/38 (Emeklilik İşlemleri)T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kanun ile Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar ve İlg ...
16 Kasım 2018

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği


16.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik; vakıf yükseköğretim kurumlarının mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30597 R.G. Tarihi: 16.11.2018 Yükseköğretim Kurulundan: VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ...
16 Kasım 2018

Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


16.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30597 R.G. Tarihi: 16.11.2018 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 MADDE ...
16 Kasım 2018

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


16.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30597 R.G. Tarihi: 16.11.2018 Türkiye İş Kurumundan: AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 ...
16 Kasım 2018

Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


16.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 2/3/2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30597 R.G. Tarihi: 16.11.2018 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKL ...
15 Kasım 2018

Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/9, K: 2018/84 Sayılı KararıANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2018/9 Karar Sayısı : 2018/84 Karar Tarihi: 11/7/2018 R.G. Tarih – Sayı : 15/11/2018 30596 İTİRAZ YOLUNA ...
15 Kasım 2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


15.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 25/6/2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30596 R.G. Tarihi: 15.11.2018 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/4)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
14 Kasım 2018

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik


14.11.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, kalıcı organik kirleticilerin olumsuz etkilerinden insan sağlığını ve çevreyi korumaktır.
R.Gazete No: 30595 R.G. Tarihi: 14.11.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ...
14 Kasım 2018

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 22/06/2018 Tarihli ve E: 2016/5, K: 2018/6 Sayılı KararıR.Gazete No: 30595 R.G. Tarihi: 14.11.2018 Yarg ıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI ESAS NO: 2016/5 KARAR NO: 2018/6 ...