Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

20 Şubat 2021

7273 T.C. ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında Kanun


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de 7273 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Serbest Ticaret Anlaşmasının "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına İlişkin Yetki Verilmesine Dair Kanun yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Kanun No. 7273 Kabul Tarihi: 10/2/2021 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADAĞ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TARAFINDAN KURULAN ORTAK ...
20 Şubat 2021

7277 T.C. ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anl. Onaylanması Hk.


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de 7277 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Kanun No. 7277 Kabul Tarihi: 10/2/2021 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİ ...
20 Şubat 2021

7278 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de 7278 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Kanun No. 7278 Kabul Tarihi: 10/2/2021 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KOMBİNE YÜK TAŞI ...
20 Şubat 2021

7280 T.C. ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında Kanun


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de 7280 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II’sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Kanun No. 7280 Kabul Tarihi: 10/2/2021 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TARAFINDAN KURULAN ...
20 Şubat 2021

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Ticaret Bakanlığından: ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
19 Şubat 2021

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557)


19.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31400 R.G. Tarihi: 19.2.2021 Karar Sayısı: 3557 Karar Tarihi: 18.2.2021 Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ...
19 Şubat 2021

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3558)


19.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31400 R.G. Tarihi: 19.2.2021 Karar Sayısı: 3558 Karar Tarihi: 18.2.2021 Ekli "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kar ...
19 Şubat 2021

Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallarda ÖTV Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3559)


19.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen Mallarda ÖTV Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 3559) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31400 R.G. Tarihi: 19.2.2021 Karar Sayısı: 3559 Karar Tarihi: 18.2.2021 Ekli "Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kulla ...
19 Şubat 2021

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


19.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31400 R.G. Tarihi: 19.2.2021 Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Y ...
19 Şubat 2021

Covid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması Hk. (Karar Sayısı: 3556)


19.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de Covid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması Hakkında 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31400 R.G. Tarihi: 19.2.2021 Karar Sayısı: 3556 Karar Tarihi: 18.2.2021 Yeni koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamınd ...