Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

28 Temmuz 2020

Genelge No.2020/30 (Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi)T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 15591373 030.01 E.8925911 Konu : Türkiye Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Tarih: 28/07 ...
27 Temmuz 2020

Genelge No. 2020/28/ (Türkiye - Kebek Sosyal Güvenlik Mutabakatı Hakkında 27/07/2020 Tarihli ve 2020/28 Sayılı Genelge)T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 15591373 724.01.02 E.8876925 Konu : Türkiye Kebek Sosyal Güvenlik Mutabakatı Tarih: 27/07/2020 ...
27 Temmuz 2020

Genelge No. 2020/29 (Türkiye - Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hakkında 27/07/2020 Tarihli ve 2020/29 Sayılı Genelge)T.C. SOSYAL GÜVENLİKKURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 15591373 030.01 E.8877213 Konu : Türkiye Norveç SosyalGüvenlik Sözleşmesi Tarih: 27/07/2020 ...
25 Temmuz 2020

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


25.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31196 R.G. Tarihi :25.7.2020 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYG ...
24 Temmuz 2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/19)


24.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; yerli üretici Magma Mekatronik Makine San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş., Demiriz Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Can Makina Elektrik veİnş. San. A.Ş. ve Nuriş Elektrik ve Kaynak Mak. San. Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8515.39 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan "Diğerleri (Yalnız aksesuarları hariç net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri)" tanımlı ürün ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 31195 R.G. Tarihi :24.7.2020 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/19) Amaç ve kapsam ...
24 Temmuz 2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/18)


24.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; yerli üretici Pensan Kalem ve Kağıt San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. ile Mirado Kalemcilik Büro Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler" ile 9608.50.00.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı "plastik maddelerden olanlar" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 31195 R.G. Tarihi :24.7.2020 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/18) Amaç ve kapsam ...
24 Temmuz 2020

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6/4/2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31195 R.G. Tarihi :24.7.2020 Türk Patent ve Marka Kurumundan: TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU SINAİ MÜLKİYET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖN ...
24 Temmuz 2020

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


24.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31195 R.G. Tarihi :24.7.2020 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞK ...
24 Temmuz 2020

Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (IV-87.1.b)


24.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31195 R.G. Tarihi :24.7.2020 Sermaye Piyasası Kurulundan: VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNA YAPILACAK RAPORLAMALARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (IV 87.1)'DE DEĞİŞİKLİ ...
24 Temmuz 2020

Pay Tebliği (VII-128.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.d)


24.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31195 R.G. Tarihi :24.7.2020 Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII 128.1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII 128.1.d) 1 ...