Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

07 Eylül 2019

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 160)


7.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30881 R.G. Tarihi: 7.9.2019 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞ ...
07 Eylül 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/09/2019 Tarihli ve 2019/265 Sayılı Kararı


7.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/09/2019 Tarihli ve 2019/265 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30881 R.G. Tarihi: 7.9.2019 Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: KARAR Karar Tarihi : 03/09/2019 Karar No : 2019/265 Toplantı Sıra Sayısı : 2019/32 ...
07 Eylül 2019

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik


7.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30881 R.G. Tarihi: 7.9.2019 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YU ...
06 Eylül 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/177] Sayılı Kararı


6.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/177] Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30880 R.G. Tarihi: 6.9.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942 050.01.04 [01/177] Konu: FFMS ...
06 Eylül 2019

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


6.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 4.10.2006 tarihli ve 26309 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30880 R.G. Tarihi: 6.9.2019 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden: MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLET SATIŞ, ÇEKİLİŞ VE İKRAMİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİK ...
06 Eylül 2019

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


6.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 20.7.1989 tarihli ve 20227 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30880 R.G. Tarihi: 6.9.2019 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden: MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEMEN KAZAN OYUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ...
06 Eylül 2019

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


6.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 25/4/2001 tarihli ve 24383 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30880 R.G. Tarihi: 6.9.2019 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden: MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYISAL OYUNLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAS ...
06 Eylül 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/182] Sayılı Kararı


6.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/182] Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30880 R.G. Tarihi: 6.9.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942 050.01.04 [01/182] Konu: FFMS ...
06 Eylül 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/176] Sayılı Kararı


6.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/176] sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30880 R.G. Tarihi: 6.9.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942 050.01.04 [01/176] Konu: FFMS ...
06 Eylül 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/179] Sayılı Kararı


6.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/179] Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30880 R.G. Tarihi: 6.9.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942 050.01.04 [01/179] Konu: FFMS ...