Akademi

FİNANSAL RAPORLAMA VE MALİ ANALİZLER EĞİTİMİ

FİNANSAL RAPORLAMA VE MALİ ANALİZLER EĞİTİMİ ONLİNE

Finansal raporlama ve mali analiz, bir firmanın mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden gelişmesini saptayabilmek için bilinmesi gereken en önemli unsurdur. Firmanızla ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek, yeni yatırım kararı verebilmek için mevcut finansal raporlar ve mali analizler arasındaki ilişkiyi kurabilmek ve yorumlayabilmek gerekmektedir.

Gerçekleştirecek olduğumuz online eğitimimizde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ercan Çalış'ın anlatımıyla katılımcılarımıza finansal tabloların analizinde kullanılan tüm yöntemleri uygulamalı olarak aktaracağız.

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

1. Muhasebe Kavramları ve Giriş    

2. Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği          

a) Finansal Durum Tablosu        

b) Kapsamlı Gelir Tablosu          

c) Özkaynak Değişim Tablosu          

d) Nakit Akım Tablosu          

e) Mali Tablo Dipnotları    

3. Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi          

a) Varlık Kalemlerinin İncelenmesi          

b) Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi          

c) Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi          

d) Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi    

4. Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi için Okunmasına Giriş    

5. Mali Analiz Teknikleri        

a) Değişimlerin Analizi        

b) Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması        

c) Dikey Analiz        

d) Oran Analizleri    

6. Özkaynak Defter Değeri ve Özkaynak Market Değeri Kavramları    

7. FAVOK  (EBITDA) Anlamı ve Hesaplanması        

a) Formülü        

b) Kar/Zarar Tablosunda EBITDA’yi arttıracak ve azaltacak gri alanda kalan kalemlerin tartışılması        

c) Normalleştirilmiş EBITDA hesaplaması        

d) Gerçek UFRS mali tablolar üzerinde uygulama    

8. FAVOK  (EBITDA) Mali Analizlerde Nasıl Kullanıldığı        

a) EBITDA ile Net Borçluluk ilişkisi ve analizi        

b) EBITDA ile Net İşletme Sermayesi ilişkisi ve analizi        

c) EBITDA’nin nakde dönüş oranı    

9. İşletme sermayesi tanım, hesaplanması ve analizi        

a) İşletme sermayesi ile nakit yönetimi arasındaki bağın analizi        

b) Mevsimselliğin etkisi        

c) Farklı sektörlerde işletme sermayesi örnekleri (örneğin negatif vs. pozitif işletme sermayesi)    

10. Net borçluluk hesaplanması ve analizi        

a) Finansal borç niteliğinde değerlendirilebilecek bilanço kalemlerinin tartışılması        

b) Nakit ve nakit benzeri kalemlerin tartışılması        

c) Net işletme sermayesi ile olan ilişki    

11. Rantabilite analizi        

a) ROE        

b) ROIC        

c) ROA        

d) ROCE    

12. Nakit Akım Tablosu Analizde Yorumlanması ve Analizde Kullanımı    

13. Paranın Zaman Değeri        

a) Bugünkü Değer        

b) Gelecekteki Değer        

c) Anüitenin Bugünkü Değeri        

d) Faiz, iskonto oranı ve iç verim oranı (IRR) hesaplaması ve aralarındaki ilişkinin tartışılması        

e) Excel uygumalar    

14. Şirket Değerleme Yöntemleri        

a) Göreceli Değerleme        

b) Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri Not: Eğitim boyunca çeşitli firmaların KAP’ta (Kamu Aydınlatma Platformu) yayımlanmış mali tablolar ve uluslararası firmaların kendi internet sitelerinde yayınladıkları mali tabloları üzerinden uygulamalar yapılacaktır. 

EĞİTİMCİ

Ercan Çalış

Ercan Çalış

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı bölümünde öğretim üyesi olan Prof.Dr. Ercan Çalış 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Faültesi’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe Finansman alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve 2009 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

En son 2019 yılında “Finansal Tablolar Analizi ve Uygulamaları” adlı kitabı yayınlanan Prof.Dr. Ercan Çalışlar’ın aynı zamanda ulusal ve uluslararası bir çok akademik yayında makaleleri yayınlanmaktadır. Serbest Mali Müşavirlik ve KGK Bağımsız Denetçilik lisansları bulunan Prof.Dr. Ercan Çalışlar akademik çalışmalarının yanı sıra pek çok kurumsal firmaya finans ve muhasebe alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Firmaların yöneticileri, muhasebe ve finans bölümü çalışanları

• Ticaret ve Finans

  • Ercan Çalış

Yandaki Formu Doldurarak Eğitimimize Ön Kayıt Yaptırabilirsiniz…

Yandaki formu doldurduğunuzda, eğitim talebiniz tarafımıza ulaşacak ve ilgili eğitim için ön kaydınız oluşturulacaktır. Sonrasında Müşteri Temsilcilerimiz sizinle iletişime geçerek eğitim tarihi ve ücret konusunda sizi bilgilendirecektir.

Eğitimlerimizden Haberdar Olun