Akademi

ENFLASYON MUHASEBESİ EĞİTİMİ

ENFLASYON MUHASEBESİ EĞİTİMİ ONLİNE

Yaşanan ekonomik koşullar  izleyen dönemlerde mali bilgilerin enflasyona göre düzeltilmesi ihtiyacını ortaya çıkartmaktadır. Yüksek enflasyon oranları ve getirdikleri enflasyona uyarlanmış finansal tabloların oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Eğitimin amacı şirketlerin finans ve muhasebe ile ilgili yönetim kademelerine enflasyon muhasebesi konusunda temel bilgilerin aktarılması ve güncel gelişmeler ışığında enflasyon muhasebesine ilişkin gelişmeler konusunda   gerekli olan mevzuat ve teknik bilgileri aktarmaktır.

Türkiye’de enflasyon muhasebesi 1989’da yayınlanan TMS 29 çerçevesinde 1990’lar boyunca yurtdışı ilişkileri olan veya yönetim açısından durumlarını görmek isteyen büyük ölçekli şirketler tarafından kullanılmıştır. Resmi uygulaması ise BDDK kapsamında 2001-2004, SPK şirketlerinde 2003 ve 2004, VUK kapsamında ise yalnızca 2004 yılında yapılmış  ve o yıldan sonra devam ettirilmemiştir.

Günümüzde TMS 29’un uygulanmasına gerek olup olmadığı henüz tam olarak netlik kazanmamasına rağmen    yönetim bilgisi olarak enflasyon düzeltmesine ihtiyaç  olduğu görülmekte ve varsayılmaktadır. 

Bu eğitim , temel düzeltme yaklaşımlarını , parasal kazanç/kayıp  ve özsermaye kavramlarının   aydınlatmasını amaçlamakta ve enflasyon  örneklere dayalı olarak enflasyon muhasebesi sistemi incelenecektir.

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Programı

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

 1. Finansal Tablolar  
  1.  Bilanço, Gelir (Kar-Zarar) Ve Nakit Akış Tabloları
  2.  Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki  Etkileri
 2. Enflasyon Muhasebesi
  1. Kavram
  2. Enflasyon Muhasebesi Koşulları
  3. Enflasyonun Muhasebesinin  İşletmeler Üzerindeki Etkileri
 3. Enflasyon Muhasebesine Yönelik Düzenlemeler
  1. TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama  
  2. Türkiye'de Enflasyon Muhasebesinin Uygulanması
 4. Enflasyon Muhasebesi Düzeltmelerinin Teknik Yapısı
  1. Güncelleştirme
  2. Parasal Kazanç/Kayıp (Enflasyon Düzeltmesi Kar/Zararı) Ve Yorum Hataları
  3. Özkaynakların (Özsermayenin) Gerçek Anlamı
  4. Parasal Olmayan Kıymetlerin Enflasyon Düzeltmesi  
  5. Düzeltmeye Esas Alınacak Tutara Ulaşılması  
  6.  Gerçek Kar Kavramı ve Hesaplanması
  7. Enflasyon Muhasebesi Kayıtları
 5. Enflasyon Düzeltmelerinin Kar /Zarar Üzerindeki Etkisi
  1. Karın Enflasyondan  Etkilenmesi
 6. Enflasyon Düzeltmeleri Kapsamında Bilinmesi Gerekenler
  1. Alacak - Borçlar
  2. Stoklar
  3. İştirakler - Sabit Kıymetler
  4. Faiz - Kur Farkı
 7. Enflasyon Düzeltmelerinden Finansal Tabloların Etkilenmesi
 8. Enflasyon Muhasebesi İle İlgili Uygulama Örnekleri
  1. Düzeltme Dönemi
  2. Düzeltilecek Finansal Tablolar -Hesaplar
  3. Düzeltme Katsayısı
  4. Düzeltme Farkları
  5. Enflasyon Düzeltme Hesapları

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EĞİTİMCİ

Ercan Çalış

Ercan Çalış

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı bölümünde öğretim üyesi olan Prof.Dr. Ercan Çalış 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Faültesi’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe Finansman alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve 2009 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

En son 2019 yılında “Finansal Tablolar Analizi ve Uygulamaları” adlı kitabı yayınlanan Prof.Dr. Ercan Çalışlar’ın aynı zamanda ulusal ve uluslararası bir çok akademik yayında makaleleri yayınlanmaktadır. Serbest Mali Müşavirlik ve KGK Bağımsız Denetçilik lisansları bulunan Prof.Dr. Ercan Çalışlar akademik çalışmalarının yanı sıra pek çok kurumsal firmaya finans ve muhasebe alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Muhasebe-Finans Bölümleri çalışanları ve ilgili tüm şirket yöneticileri, Mali Müşavirler

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

• Ticaret ve Finans

 • Ercan Çalış

Yandaki Formu Doldurarak Eğitimimize Ön Kayıt Yaptırabilirsiniz…

Yandaki formu doldurduğunuzda, eğitim talebiniz tarafımıza ulaşacak ve ilgili eğitim için ön kaydınız oluşturulacaktır. Sonrasında Müşteri Temsilcilerimiz sizinle iletişime geçerek eğitim tarihi ve ücret konusunda sizi bilgilendirecektir.

Eğitimlerimizden Haberdar Olun