Akademi

İŞLETMELERDE STRATEJİK BÜTÇE PLANLAMA EĞİTİMİ

İŞLETMELERDE STRATEJİK BÜTÇE PLANLAMA EĞİTİMİ ONLİNE

İşletmelerin müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmesi ve piyasada başarılı olabilmesi için yapmaları gerekenleri planlama ve kontrol etme konusunda kullanabilecekleri önemli bir araç bütçelemedir.

Günümüzde bir yandan gittikçe artan rekabet, diğer yandan ortaya çıkan yeni olanaklar ve yaşanan küresel ekonomik krizler bütçelemenin önemini daha da artırmış bulunmaktadır. Firmaların muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışan kişilere yönelik olan bu eğitimde bütçelemenin önemli kavramları, faaliyet bütçelerinin hazırlanması, bütçelerin bir kontrol ve başarı aracı olarak kullanılması konusundaki yaklaşımlar ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Bu bilgilerin, eğitim süresince üzerinde çalışılacak uygulama örnekleriyle somutlaştırılarak daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

Online ortamda canlı olarak gerçekleştireceğimiz eğitimimizde uzman akademisyenimiz Doç.Dr. Engin Ergüden konuyla ilgili tecrübelerini ve uygulama örneklerini aktarırken aynı zamanda katılımcılarımızın konuyla ilgili sorularını da cevaplandıracaktır.

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

 • Bütçe nedir, neden önemlidir, maliyet yönetiminde rolü
 • Bütçe Uygulamaları yönergesinin oluşturulması
 • Bütçe Takvimi
 • Organizasyon Şeması ile Görev Tanımlarının Oluşturulması ve Masraf Merkezleri
 • İşletme Bütçeleri
 • Sorumluluk Bütçeleri
 • Esnek bütçe, Statik Bütçe ile farkları
 • Öncelik sıralı Bütçe
 • Sıfır tabanlı Bütçe
 • Sermaye Bütçelemesi
 • Stratejik Planlama ve Orta Vadeli Bütçeler
 • Dış Çevre Analizi
 • Yakın Çevre Analizi( Sektör ve Ülke Analizi)
 • Rakip Analizi 
 • Departman Bütçelerinin oluşturulması
 • Faaliyet Planlaması
 • Satış Miktar Bütçesi
 • Satış Tahmin Teknikleri
 • Üretim miktar bütçesi
 • Mamul stok ihtiyaç tesbiti
 • İşçilik Bütçesi
 • Gider Planlaması
 • Hammadde Bütçesi
 • Bütçelenmiş Mali Tablolar
 • Faaliyet Tabanlı Yönetim

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.

Lebib Yalkın Abonelerine %10 indirim uygulanacaktır.

Katılımcılar 1 hafta süreyle eğitimin tekrarını izleme hakkına sahip olacaktır.

Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

EĞİTİMCİ

Doç.Dr. Engin Ergüden

Doç.Dr. Engin Ergüden

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans sonrası İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İngilizce Finans Yönetimi İhtisas Programına katıldı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Muhasebe Finansman programından “Sermaye Piyasası Kanununa Göre Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi” adlı tezi ile tamamladı,  aynı Üniversitenin aynı enstitüsünden “Japon Muhasebe Sistemi ve Türk Muhasebe Sistemi Karşılaştırılması” isimli tezi ile doktora derecesini aldı. 

İş yaşamına 1995 yılında Güreli YMM A.Ş.’de denetçi yardımcısı olarak başladı, 1998 yılında Denet YMM A.Ş.’nin denetim bölümünde kıdemli denetçi olarak çalıştı. 2000–2006 yılları arasında Zorlu Holding A.Ş. İç Denetim Departmanında İç Denetim Müdür Yardımclığı ve İç Denetim Müdürlüğü yapmıştır. 2006 yılı Mart – Temmuz arası D&R Mağazacalık A.Ş.’de Genel Müdür danışmanlığı yapmış ve bağımlı olarak son profesyonel iş yaşantısını Unitim Holding A.Ş.’de 2006 -2009 yılları arasında  İç Denetim Müdürü olarak tamamlamıştır.

Hali hazırda  2009 ekim ayında kurduğu Erler SMMM Denetim Hizmetleri Ltd Şti.’de  yönetici ortak olarak denetim danışmanlığı ve denetim hizmetleri vermektedir.

Doç.Dr.A.Engin ERGÜDEN SMMM ve CRMA ruhsatına sahip olup,  Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi üyesi,  The Institute of Internal Auditors, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Muhasebeciler Mali Müşavirler Birliği Derneği üyesidir.

Doç.Dr.A.Engin ERGÜDEN Yeditepe Üniversitesi, Okan, Bahçeşehir Üniversitesi ve Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde,  Finansal Muhasebe ve Denetim, MBA yüksek lisans programında Finansal Muhasebe dersleri vermektedir.

Ayrıca Doç.Dr. A.Engin ERGÜDEN, TÜRMOB – Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinde Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Standartları ve Uygulamaları ile Kamu Gözetimi Kurumu, meslek mensubu yetkilendirme eğitimleri kapsamında Bağımsız Denetim Standartları ve Şirketlere yönelik profesyonel  eğitimlerde vermektedir.

Bir işletme yönetiminde bulunan veya bulunmaya aday kişiler ile bu konular ile ilgili teorik ve pratik bilgilerini geliştirmek isteyen kişilere yöneliktir.

• Ticaret ve Finans

 • Doç.Dr. Engin Ergüden

Yandaki Formu Doldurarak Eğitimimize Ön Kayıt Yaptırabilirsiniz…

Yandaki formu doldurduğunuzda, eğitim talebiniz tarafımıza ulaşacak ve ilgili eğitim için ön kaydınız oluşturulacaktır. Sonrasında Müşteri Temsilcilerimiz sizinle iletişime geçerek eğitim tarihi ve ücret konusunda sizi bilgilendirecektir.

Eğitimlerimizden Haberdar Olun